VISIT TO KWEKERIJ G. MEIJER, HEILOO/THE NETHERLANDS

September 15, 2018

For the autumn planting of your garden, you have an abundance of choice at Kwekerij G. Meijer at Westerweg 53a in Heiloo with roses, shrubs, climbing plants, trees and conifers, judging by our visit of September 15, 2018! 

Located at the Heilooërbos, a visit to Meijer's nursery with its diversity of hardy perennials is a veritable journey of discovery through nature. At Meijer you will also find a selection of tropical plants, ornamental grasses, bamboo, classic roses, climbing roses, shrub roses and English roses and a wide variety of hardy perennials.

Working with clients who visit Kwekerij G. Meijer on this beautiful morning in September, Geert Meijer nevertheless shares his story with us. Many years have passed, he says, when his father started his small nursery. Labeling the plants with cardboard cards as they used to do and recording cash with pencil (there were no electronic cash registers or even ballpoint pens at that time!); it seems Geert centuries ago that he and his brother Mark, as young boys, helped their father with the work. Having inherited their father's passion, Geert and Mark successfully completed their agricultural education and, in the years leading up to their 50th anniversary in 2016, they transformed the nursery to modern standards. Their father's traditional way of serving customers, however, has not changed; Geert is proud to say that his nursery has never known a dissatisfied customer because every plant that does not live up to expectations is replaced without detours.

All the natural beauty on Meijer's site comes from our own breeding. With more than 50 years of experience, Meijer employees are happy to assist you with planting advice. For example, for more color in the winter garden, Geert mentions beautiful-looking combinations of bamboo or ornamental grasses such as Pampas grass (Cortaderia) combined with flowering perennials such as the purple flowering periwinkle (Vinca Minor), the sweet and in various shades of flowering Christmas rose (Helleborus) or the violet-blue flowering Bieslelie (Sisyrinchium angustifolium). Both in the border and in one of the handmade pots from their collection of Italian frost-resistant earthenware, according to Geert, beautiful combinations for winter garden and terrace.

For planting the pots with tropical plants Geert recommends wintering in a conservatory. As sub-planting, the yellow, orange and red flowering cane (Canna Indica) and the multicolored Mexican daisy (Erigeron Karvinskianus) are beautiful additions.

A visit to Meijer's nursery is like a walk through a park. Planted with all sorts of trees and shrubs, plane trees, bamboo and ornamental grasses and colorfully decorated with an exuberant flowering collection of perennials, roses, fruit trees and beautifully handmade terracotta from Tuscany, a great nursery!
 

BEZOEK AAN DEALER KWEKERIJ G. MEIJER, HEILOO

15 september 2018

Voor de najaarsbeplanting van uw tuin heeft u bij Kwekerij G. Meijer aan de Westerweg 53a in Heiloo aan rozen, heesters, klimplanten, bomen en coniferen een overvloed aan keuze, te oordelen naar ons bezoek van 15 september 2018! 

Gelegen aan het Heilooërbos is een bezoek aan Meijer’s kwekerij met haar diversiteit aan winterharde vaste planten een waarlijke ontdekkingsreis door de natuur. Ook vindt u bij Meijer een selectie van tropische planten, siergrassen, bamboe, klassieke rozen, klimrozen, heesterrozen en Engelse rozen en een grote verscheidenheid aan winterharde vaste planten. 

Druk doende met klanten die Kwekerij G. Meijer op deze mooie ochtend in september bezoeken, deelt Geert Meijer desondanks zijn verhaal met ons. Er zijn al heel wat jaren verstreken, zegt hij, toen zijn vader zijn kleine kwekerij begon. De planten labelend met kartonnen kaartjes zoals men vroeger deed en het met potlood noteren van betalingen met contant geld (er bestonden toen nog geen elektronische kassa’s of zelfs ballpoints!); het lijkt Geert eeuwen geleden dat hij en zijn broer Mark, als jonge jongens, hun vader met de werkzaamheden hielpen. De passie van hun vader geërfd hebbende, voltooiden Geert en Mark met succes hun landbouwopleiding en, in de jaren voorafgaand aan hun 50-jarig jubileum in 2016, transformeerden zij de kwekerij naar moderne maatstaven. Hun vader’s traditionele manier van het bedienen van klanten is echter niet veranderd; Geert is er trots op te kunnen zeggen dat zijn kwekerij nog nooit een ontevreden klant heeft gekend omdat elke plant die niet aan de verwachtingen voldoet, zonder omwegen wordt vervangen. 

Al het natuurschoon op Meijer's terrein komt van eigen kweek. Met meer dan 50 jaar ervaring zijn de medewerkers van Meijer u voor beplantingsadviezen graag van dienst. Voor meer kleur in de wintertuin noemt Geert bijvoorbeeld prachtig ogende combinaties van bamboe of siergrassen zoals Pampasgras (Cortaderia) gecombineerd met in de winter bloeiende vaste planten zoals de paarsbloeiende Maagdenpalm (Vinca Minor), de lieflijk en in verschillende kleurtinten bloeiende Kerstroos (Helleborus) of de violetblauw bloeiende Bieslelie (Sisyrinchium angustifolium). Zowel in de border als in een van de handgemaakte potten uit hun collectie van Italiaanse vorstbestendig aardewerk, volgens Geert mooie combinaties voor wintertuin en terras.

Voor beplanting van de potten met tropische planten beveelt Geert overwintering in een serre aan. Als onderbeplanting zijn het geel, oranje en rood bloeiend Bloemriet (Canna Indica) en het meerkleurig Mexicaans madeliefje (Erigeron Karvinskianus) mooie aanvullingen.

Een bezoek aan Meijer’s kwekerij is als een wandeling door een park. Beplant met allerhande soorten bomen en struiken, platanen, bamboe en siergrassen en kleurrijk ingericht met een uitbundig bloeiende collectie vaste planten, rozen, fruitbomen en prachtig handgemaakte terracotta uit Toscane, een grootse kwekerij!Visit Meijer's website